UV lys for husholdninger
Aqua Systems serie av UV - apparater, type UV 15 - 20 består av UV reaktorer med en UV lampe. Reaktoren er fremstilt av electropolert syrefast ståll, som utnytter UV lampenes energi optimalt. Uv lampene leveres med effekter 11 W og 18 W. Lampen forsynes fra elektronisk ballast som sikrer høyt lysutbytte og lang levetid.
Til offentlig vannforsyning skal overvåkningsutstyr monteres, slik det er fastsatt i folkehelsas typegodkjennelse.

Apparatene 15 0g 20 har integrert elektronisk ballast med sokkel til UV lampen.

Ballasten kan leveres med 230V, 50 Hz eller 10-30V dc. Disse apparatene har ikke separat elektroskap.

Kapasitet
Kapasiteten er oppgitt som funksjon av vannetd gjennomskinnelighet. (transmisjon) ved agrantert rombestråling/ UV dose 160J/m2 (16m Ws/cm2). Gjennomskinneligheten måles i et spectrometer ved bølgelengde 254nm. tabellen viser sammenhørende verdierfor 10 og 50mm kyvetter. Kapasitetene er oppgitt ved slutten av UV lampens levetid (normalt 8000 timer). Det må velges et apparat som dekker det maksimale behovet med god margin. Hvis denne serien er for liten kan det velges i UV 40S - 200S.

 

Mer om vann