EXADUS DOSERINGSCOMPUTER

Vann er verdens beste "løsningsmiddel"
Vannet inneholder oppløste mineralstoffer, kullsyre og oksygen som avhengig av sammensettingen, kan gi korrosjon og kalkavsettinger i rør og utstyr. Dette skjer fordi vannet ikke er i balanse og forårsaker skader for millioner på sanitæranlegg hvert år og er en unødvendig bekymring for mange huseiere.

Doseringscomputeren EXADUS fra Rørlegen er skreddersydd for slike oppgaver. Den tilsetter eksakt riktig mengde av de aktive stoffene som stopper korrosjon og avleiringer.

Utsyret monteres enkelt ved inntaket sammen med forfilter

________________________________________________________________________________

Leveringsomfang


 
Montering

Tekniske data
 

EXADOS® Type EK 6
Anslutningsdimensjon R 1"
DIN / DVGW test nr D 083 V
Driftstrykk, maksimalt PN 10
Arbeidsområde 30 - 6.000 liter / time
Trykktap ved maksimal beastning 0,5 bar
Anbefalt maksimal belastning kontinuerlig drift 3.000 l / time
Doseringshastighet 1 impuls / 0,33 liter
Doseringsmengde 100 ml / m3
Doseringsbeholder 3 liter
Vann- og omgivelsestemperatur, maksimal 30 / 40 º C
Spenningstilførsel 230 V / 50 Hz (Drift over sikkerhets trafo 230 /24 V)
Beskyttelsesart IP 54
Byggelengde for vannmengdemåler m / koblinger 295 mm
Byggelengde for vannmengdemåler u / koblinger 190 mm
Bygghøyde for doseringsapparat 415 mm
Minimumshøyde for skifte av doseringsbeholder 250 mm
Vekt med doseringsbeholder ca 9,2 kg

Tilsettingsstoffer

Kapasiteter

 

 

Aktivt kullfilter Avherdingsfilter Jern Mangan Svovel  filter
Andre produktnyheter Genodos Opur patronfilter
   

________________________________________________________________________________
 

Jern - Mangan - Svovelfilter FE 28 - 56
For prosess og drikkevann

Filtere i Fe Serien benyttes til boliger, gardsbruk og mindre industrianlegg hvor vannet har for høyt innhold av jern, mangan og eller hydrogensulfid. Filteret er en gjennomprøvet konstruksjon, produsert i Norge av førsteklasses komponenter fra verdens ledende fabrikker av slikt utstyr. Filtermassen er et naturlig mineral som skylles med en sterkt oksygenholdig kjemikalie. Filteres har lang driftstid, god rensekapasitet og kan benyttes for vann med sammensatte jern-/mangan og svovelforurensninger.

 

Filtertype Kapasitet liter/min Kapasitet i M3 vann pr regenerering Størrelse med filterventil Skyllevann liter  
  Kontinuerlig Kortvarig 1mg/liter Fe + 0,5 mg/1Mn Diameter x Høyde i mm Pr. minutt Samlet
Fe 28 13 25 42 18 250 x 1.400 17 340
Fe 42 17 30 56 27 250 x 1.560 17 340
Fe 56 20 35 84 36 340 x 1550 34 680

 

Felles spesifikasjoner / Krav til råvannet
Kjemikaliebeholder - størrelse 260 x 430 mm
Anslutning - Inn / Ut / Avløp R ¾"
Råvannets PH verdi / Innhold av org. materiale 6.5 - 8,5 / 15 mg som KmnO4
Råvannets alkalitet 4 mg pr mg Fe / Mn / H2S
Råvannets maksimale innhold 15 mg/1Fe * 5 mg/1 Mn * 5 mg/1 hydrogensulfid
Råvannets trykk / Temperatur 2,5 - 8,3 bar / 5 - 50º C
Maksimal reduksjon av Fe & Mn / H2S 90 % av råvannets innhold

Råvannet skal forbehandles i et OPUR patronfilter. Fe filteret monteres alltid etter trykktanken.

   
Aktivt kullfilter Avherdingsfilter Jern Mangan Svovel  filter
Lukk Genodos Opur patronfilter
   


AVHERDINGSFILTER
GXL 65 - GXL 200

Avherdingsfiltrene i denne serien er en gjennomprøvet, solid konstruksjon, produsert i Norge i mange år av 1.klasses komponenter.
Filteret leveres som standard med ukeprogram for regenereringen men kan også leveres med mengdestyrtregenereringsprogram. hvis det kreves kontinuerlig levering av avherdet vann, kan 2 filtere kobles sammen i pendeldrift.
De oppgitte kapasiteter er for kontinuerlig tapping. Kortvarig kan kapasiteten økes 30%. Dette kan gi en økning i resthårdheten.

Filtertype kapasitet
liter/min
Filterdim
Diam. x høyde
Skyllevann
Liter/min
Kapasitet m3 x º dH
mellom 2 genererer
Saltbeholder
volum
GXL   65   50 330 x 1.900 15 260 200 liter
GXL 100   65 365 x 2.200 19 400 280 liter
GXL 120   75 400 x 2.200 23 480 280 liter
GXL 200 130 550 x 2500 57 800 370 liter

Over filteret må det være plass til påfylling av filtermasse og montering/demontering av styrehodet. Filteret må monteres tørt og frostfritt. Saltbeholderen må stå ved siden av filtertanken.
Vann som skal behandles må være fritt for slam og partikler. Vannet må ikke inneholde jern og mangan utover drikkevannsforskriftens maks. verdier.   

Vann behandlet i ionebytteranlegg bør desinfenseres før det benyttes som drikkevann.

Arbeidstemperatur      5 - 30 ºC             El. tilknytning     Apparatet leveres med 24 V drivverk
Arbeidstrykk               1,5 - 8,0 bar                                     med transformator 230/ 24V          

Mer info

Aktivt kullfilter Avherdingsfilter Jern Mangan Svovel  filter
Lukk Genodos Opur patronfilter
   

__________________________________________________________________________________

GENODOS® DOSERINGSANLEGG Tilbake

Genodos doseringsanlegg benyttes ved tilsetting av kjemikalieløsninger for kondisjonering, desinfeksjon korrosjonskontroll o.s.v. til drikke, - prosess, - avløps - og bassengvann.

Doseringspumpene er selvsugende og selvluftende og drives av en støysvak synkronmotor.
Pumpen kan leveres i hele 15 varianter med alle aktuelle styrings- og kontrollmuligheter. De fleste syrer, baser, desinfeksjonsmidler o.s.v. kan pumpes.

Pumpen kan for styring fra ekstern impulsgiver, leveres med impulsmultiplikator eller impulsdeler. Dette gir stor fleksibilitet ved tilpassing av pumpe til styringssignalet.

Standardanlegget består av 100 l doseringsbeholder, doseringspumpe med fast slagfrekvens og justerbar slaglengde, bunnventil doseringsventil, 5m trykkslange og håndblander.

Som tilleggsutstyr kan leveres pumpe med diverse tillegsfunksjoner, sensor for signal ved tom beholder, automatisk røreverk, sikkerhetsventil, trykkventil, vannmåler og varslingsutstyr ved alarm. Ønskes større doseringsbeholder, kan volumet økes til 200 l, 300 l eller 500 l

Anleggstype Kapasitet Maks mottrykk Elektriske data Beholder
DA-GENODOS GP-0 0 - 1,17 l/time 10 bar 230 V / 50Hz / 16 W 100 l
DA-GENODOS GP-1 0 - 1,3 l/time 10 bar 230 V / 50Hz / 16 W 100 l
DA-GENODOS GP-2 0 - 2,0 l/time 10 bar 230 V / 50Hz / 16 W 100 l
DA-GENODOS GP-6 0 - 6,2 l/time 10 bar 230 V / 50Hz / 16 W 100 l
DA-GENODOS GP-10 0 - 9,0 l/time 6   bar 230 V / 50Hz / 16 W 100 l

Tilleggsutstyr og funksjoner

Doseringspumpe
-        Melding om tom kjemikaliebeholder med automatisk stopp av pumpe.
.        Indikering av membranbrudd med automatisk stopp av pumpe.
-        Overvåking av doseringsfrekvens med automatisk stopp av pumpe ved avvik.
-        Potensialfri ekstern impulsstyring.
-        Potensialfri vekselkontakt for felles feilmelding ved membranbrudd, tom beholder, feil ved slagfrekvens
          og motorstopp
-        Analogstyring 0 -5 V / 0 - 20 mA / 4 -20 mA.
-        Impulsdeler eller impulsmultiplikator

Vannmåler
-        Turbinvannmåler med potensialfri impulsutgang.   
-        Elektromagnetisk vannmengdemåler med analogt styresignal

-For noen og enhver!



 

Aktivt kullfilter Avherdingsfilter Jern Mangan Svovel  filter
Lukk Genodos Opur patronfilter
   

AKTIVT KULLFILTER

Aktiv kullfilter i serie AK passer for husholdninger, mindre bedrifter og institusjoner.
Vann er et utmerket "løsningsmiddel" og kan inneholde en rekke stoffer som gir vannet lukt og smak.
Aktivkull av god kvalitet har en enorm poremengde. Porenes totale overflate kan være opptil 1.000m2 pr. gram kull. Løste stoffer i vannet bindes til aktivkull ved adsorpsjon til porenes overflate.
Filteret leveres med skylleautomatikk med tidsstyrt program for tilkobling med 12V trafo til 230 V / 50Hz nett.

Filtertype Kapasitet liter / min Filtertank Skyllevann liter / min Grus liter Aktivkull liter
  Avkloring Reduksjon av smak  / farge / lukt D x H i mm Eks ventil      
Ak 20 15 5 210x1.130 10 5 19
AK 40 30 10 260x1.390 20 9 35
AK 60 45 15 335x1.380 30 16 60

Aktivkull kan i mange tilfeller også absorbere mikroorganismer i vannet. Hvis vannet kan være forurenset med slikt, må aktivkull brukes med forsiktighet. I slike tilfeller kan det rensede vannet desinfeseres med UV lys.

Vann som skal behandles i aktivkullfilter, skal forbehandles i et passende filter for å fjerne  slam og partikler. Dette kan f.eks være et patronfilter eller sandfilter. Driftstiden for filteret, før aktivkulllaget må byttes, kan kun fastsettes ved forsøk. Forbruket av kull kan være 0,5-5,0 gram / m3 filtrert vann.

Filteret leveres med anslutning R ¾". Aktivkullfilterets arbeidstrykk skal være stabilt mellom 2,0 - 7,0 bar

______________________________________________________________________________________

 

OPUR SUPER PATRONFILTER
FOR
VVS-VA-INDUSTRI

OPUR patronfilter leveres for patroner med flat endetetning. Patronen festes direkte til filterhodet med enkelt stag.

Superfilteret leveres med underdel av klar Trogamid T, en polykarbonat-plast som er meget sterk.

Filterene leveres med "vannmåler - unioner" som gjør montering og eventuell demontering enkel. Filterhode og underdel holdes sammen med et forkrommet messing strammebånd. Ved skifte av patron, kan dette strammebåndet demonteres / festes, uten bruk av verktøy.

 

Tekniske data for filterhus

NRF nr Filtertype Maks kapasitet ved 50 mikron Patron lengde Anslutning Maks trykk/temp
401 00 02 Superfilter 1.500l/time 10" 1" R utv 10 bar / 40ºC

 

Tekniske data for passende filterpatroner   

NRF nr Patrontype Filterfinhet Patron lengde Patron materiale Maks vanntemp.
401 01 02 FA 10-10 10 mikron 10" PP-garn på s.hylse av PP rør 40 ºC
401 01 06 FA 10-50 50 mikron 10" "             "            "             " 40 ºC
401 01 16 RL 10-50 50 mikron 10" Polyesterduk for PP ribber 40 ºC

Kvalitetssikring
OPUR
patronfiltere er testet ved Norges Byggforskningsinstitutt, NBI, sertifisert ved godkjenningsnemda for sanitærmateriell GNFS og registrert ved Norske Rørgrossisters forenings NRF nummer. GNF's godkjenning 94/120

Montasje

OPUR patronfilter kan monteres med fleksible eller faste tilkoblingsledninger. Det anbefales at det legges et omløp forbi filteret. Filterhodet er utført i forkrommet messing som tåler det meste. Det er likevel nødvendig å unngå spenninger i filteret. Filteret monteres med brakett slik at ledningene kan demonteres om nødvendig. Filteret monteres slik at patronbytte og annet vedlikehold kan skje på en enkel måte. Monter ikke filteret slik at det kan utsettes for høyere trykk eller temperatur enn det er konstruert for. Filteret tåler ikke frost.
 


Filteret skal monteres i rom med sluk i gulvet
 

Kun vann med tilnærmet nøytral pH verdi, kan filtreres. Sure eller alkaliske væsker kan skade filterhuset. Løsningsmidler må ikke filtreres i hus med Trogamid T underdel. Dette gjelder også alkohol, som ødelegger underdelen. Filtere med Trogamid T må derfor ikke rengjøres med alkohol.

OPUR patronfiltere tåler meget høye trykk, men hvis det forekommer spesielle trykkstøtt i anlegget kan det monteres en støtdemper som reduserer effekten av trykkstøtene.

Valg av patron

Ved filtrering av en væske, separeres partikler fra væsken i et filtermedie som er gjennomtrengelig for væsken. De utskilte partikler samles i filtermediet. Filtermediets nominelle filternivå, er det nivået uttrykt i mikron, hvor 90% av partiklene med denne størrelse eller større, holdes tilbake.

Spunnede filterpatroner er en patrontype som kjennetegnes med stor akkumuleringsevne. Slike patroner har et stort bruksområde. Spesielt hvor forurensningene, som skal separeres bort, er relativt myke. F.eks planterester. Spunnede patroner har en relativt beskjedent trykktap. Tapet øker når patronen fylles opp av partikler. Patronen kastes etter bruk

Sileelementer har relativt akkumuleringsevne og passer bra der forurensningsmengden er liten, eller der forurensningen består av faste partikler. Sileelementer har en relativt rask og jevn stigning i trykktapet. Elementet kan rengjøres og benyttes videre.

Det er dårlig økonomi å belaste en filterpatron opp mot maksimumsverdiene. Dette gir dårlig utnyttelse av spunnede patroners akkumuleringsevne. For silelementer kan store belastninger gi hyppige brudd på filterduken.

Innbyggningsmål for filterhus

Filtertype Byggelengde Byggehøyde fra senter rør til laveste punkt på filter Total høyde
Superfilter 200 mm 310 mm 345 mm
Aktivt kullfilter Avherdingsfilter Jern Mangan Svovel  filter
Lukk Genodos Opur patronfilter
     

Kilde; Teknisk Vannservice as 
 

AVHERDING AV VANN TIL DAMP - VARMEANLEGG   
Avherdingsfiltere for spevann til dampkjeler fjerner effektiv hårdhet ned til 0,1 ºdH

Uten avherdingsfilter må det benyttes vesentlig mer fosfat for å holde kjelflatene rene for kjelsten.

Dette fosfatslammet er en betydelig forurensningskilde til våre vassdrag.

Avherding av spevannet reduserer behovet for kjemisk rengjøring av kjelen og holder energiforbruket nede.
Kjelsten øker røkgass-temperaturen og dette krever mere energi for å holde dampproduksjonen.

AVHERDING AV FORBRUKSVANN

Avherding av forbruksvann er enkelt og meget rimelig. Filterutstyret er gjennomprøvet og meget driftsikkert. Vannet blir fullstendig avherdet og kan enkelte ganger virke <bløtere enn regnvann>

Har man slitt med hardt vann, vil et slikt filter gi en opplevelse av komfort man sent glemmer.
Det er slutt på at såpen knapt skummet og huden virker tørr som papir etter en dusj.

Kalkavleiringer i vaskemaskiner, i dusjer, i varmtvannsberederen og på sanitærutstyret er historie.

Et slikt filter reduserer vedlikeholdsutgiftene, letter det daglige renholdet og gir dem et penere og mer lettstelt hjem.

 


AVHERDING AV VANN TIL HOTELLER O.L

Hoteller, pensjonater, turisthytter og serveringssteder har et vedvarende press for å bedre lønnsomheten.

Vedlikehold av sanitæranlegget er en betydelig post  når vannet er hardt.
Forkalkninger i rør, batterier, kjeler og på utstyr kan koste betydelige summer

Kalk i vannet øker kostnadene til vaskemidler og sliter på betjeningen som ønsker at stedet skal "vise seg fra sin beste side"

 
 

Avherding av vannet med passende filter løser problemet!
Filteret kan leveres med tidsstyrt eller mengdestyrt regenerering. Hvis det er nødvendig med kontinuerlig levering av avherdet vann, kan filteret leveres med pendeldrift.


 
Aktivt kullfilter Avherdingsfilter Jern Mangan Svovel  filter
Lukk Genodos Opur patronfilter