Et fremmedstoff kan tas opp i organismen via tre hovedveier :

- via munn og mage-tarmsystem

- via respirasjonsorganer (lunger, gjeller)

- via ytre overflater (hud)

Felles for alle opptaksveiene er at fremmedstoffet må passere cellemembraner for å nå blodbanen og derfra komme videre til de indre organer. Cellemembranen er bygget opp av proteiner og fettstoffer og er i hovedsak lipofil (fettelskende).

Kjemiske stoffer kan gi skadevirkninger på ulike måter. Noen stoffer er så reaktive at de vil skade den delen av kroppen de først er i kontakt med. F.eks. sterke syrer og baser. En annen mulighet er at det kroppsfremmede stoffet fører til skade et annet sted enn på kontaktstedet. Stoffet blir da tatt opp ett sted i organismen (opptaksorgan) og transportert til et annet sted der skaden skjer (målorgan/kritisk organ). Noen ganger skjer skaden først når stoffet er metabolisert (omdannet) i organismen.

2.1 Opptak via hud

Opptak via huden skjer ved diffusjon. Huden beskytter effektivt mot vannløselige forbindelser, mens de fettløselige kan diffundere gjennom. Opptaket vil variere på ulike steder av kroppen. En skade i hudoverflaten kan medføre økt opptak. Huden inneholder normalt en del vann. Dersom vanninnholdet øker, øker permeabiliteten (hudens evne til å slippe gjennom stoffer). Bruk av gummi/plasthansker vil hemme hudens avdamping (fuktigheten øker) og gir derved økt permeabilitet.

Noen giftige og fettløselige forbindelser kan tas opp via huden i skadelige mengder. F.eks. benzen som transporteres i blodet og påvirker de bloddannende cellene i benmargen.

2.2 Opptak via mage-tarm

Opptak via mage-tarmsystemet kan foregå langs hele kanalen, men størstedelen av opptaket skjer i tynntarmen (samlet overflate hos mennesket omlag 200 m2). Opptak skjer først og fremst via diffusjon. De fettløselige forbindelsene tas raskest opp. Mage-tarmkanalens viktigste oppgave er å absorbere næringsstoffer. Det finnes derfor mange aktive transportsystemer, f.eks. for aminosyrer, glukose, jern og kalsium. Opptak av kroppsfremmede stoffer kan foregå via disse systemene. F.eks. kan bly og thallium tas opp via transportsystemet for henholdsvis kalsium og jern.

2.3 Opptak via luftveier

Opptak via luftveiene er en vanlig opptaksvei for kroppsfremmede stoffer. Stoffer som pattedyr puster inn til alveolene (de små lungeblærene) blir tatt opp i blodet eller skader lungene direkte. En forutsetning for opptak er at stoffet, i fast, flytende eller gassform, følger med innåndingsluften ned i luftveiene og lungene. Upolare væsker damper lettere enn polare væsker med omtrent samme molekylvekt. Det er derfor først og fremst damp fra upolare væsker som trenger inn i lungene, f.eks. organiske løsemidler. På grunn av større innåndingsvolum og hjertekapasitet vil opptaket være større hos en person i fysisk arbeid enn hos en som hviler.

I gass og damp foreligger stoffet som frie molekyler og vannløseligheten er bestemmende for hvor dypt ned i luftveiene de kan nå.

Normalt er det ikke mulig å få i seg store mengder vannløselige forbindelser. Disse vil løses i slimhinner i nese og svelg og utløser en irritasjonseffekt med hosting og nysing. Ved store konsentrasjoner i luften løser ikke alt seg i de øvre luftveier og de kan da trenge lenger ned enn de ellers ville gjort. Eksempler på vannløselige stoffer er ammoniakk (NH3) og saltsyre (HCl). Mindre vannløselige forbindelser som f.eks. isocyanater og klorgass (Cl2) kan trenge helt ned i bronkiene.

Figur 3. Skjematisk tegning av lungene hos et menneske.

 

Kilde: www.Klif.no

full adresse: http://www.klif.no/publikasjoner/kjemikalier/1756/ta1756.html#P267_18403

 

 

 

 

 

 

Kropps rens. Avgifting > Detox > AntiVirus for FOLK

Leveren er et av de viktigste og hardest arbeidende organer i kroppen vår, men folk generelt tenker ikke mye på dette før det ikke fungerer på riktig måte lenger. Du kan allerede være kjent med den negative effekten som alkohol kan ha på leveren, men visste du at mange matvarer som er vanlige i våre moderne dietter også kan  ha negativ innvirkning på din helse? Mange forskere mener nå at toksiner i kroppen kan føre til, eller i det minste øker hyppigheten av bl.a. psoriasis utbrudd. Dr. John Pagano, som er en ledende helhetlig psoriasis forsker, mener sterkt at en usunn lever spiller en aktiv rolle i utviklingen og gjentakelse av psoriasis. I sin bok,
Healing Psoriasis, skisserer Dr. Pagano behovet for å rense hele systemet inkludert leveren for giftstoffer for å starte prosessen med å helbrede psoriasis innenfra. Ved å redusere mengden av giftstoffer i leveren, kan lindring av hudlidelser starte. Dr. Pagano forklarer videre at "forurenser vi ett område vil vi  forurense et annet, og motsatt, ved å rense ett område renser du andre." Riktig mål for psoriasis er å rense hele systemet.». Vi mener at bruk av informasjonen og produktene vi tilbyr gjennom Bluefront, kan optimalisere helsen og effektiviteten i leveren og er gunstig for folk flest, ikke bare dem som er rammet med psoriasis.

   

Hva gjør leveren?

Hvis jeg skulle fortelle deg om en oppfinnelse som fungerte `døgnet rundt, filtrerer og utviser giftstoffer, produserer tusenvis av kjemikalier inkludert enzymer og hormoner, holder blodsukkeret på et rimelig nivå, og besitter evnen til å regenerere seg selv, kanskje du tror det er gjenstand for science fiction. At maskinen  faktisk er leveren din, og bortsett fra de tidligere nevnte oppgavene, indikerer forskning nå at den kan være ansvarlig for over 500 funksjoner i kroppen vår.

Etter maten er fordøyd og har kommet inn i blodstrømmen, har leveren den oppgaven filtrere ut giftstoffer fra brukbare vitaminer og næringsstoffer. I en ideell situasjon er leveren i stand til å behandle blodet og produserer galle, som bærer giftstoffer for å bli renset fra kroppen via tarmen. Når leveren blir overbelastet med giftstoffer, kan den ikke holde tritt med flommen, og kan ikke behandle stoffene på en effektiv måte. Organer som hud, nyrer og lunger kan deretter begynne å ta over jobben til leveren og begynner å behandle og rense kroppen for giftstoffer.

Leveren renser kroppen for giftstoffer i en to-trinns prosess kalt Fase I funksjonalisering og fase II konjugering. Under Fase I et enzym som fører til en reaksjon blir introdusert til leveren. Reaksjonen starter i begynnelsen av fase II, hvor galle og andre enzymer i leveren behandler giftstoffer og sender dem til tarmen for eliminering.

I tillegg til å være det viktigste gift filter for menneskekroppen, utfører leveren en rekke andre oppgaver i tillegg. Leveren regulerer og metaboliserer en rekke hormoner, inkludert østrogen, testosteron og kolesterol. I tillegg til å holde våre hormoner og toksiner i sjakk, har leveren også jobben med å regulere blodsukkeret! En lever som er overkjørt med giftstoffer klarer ikke å holde tritt med filtreringen, men kan også være ute av stand til å utføre sine andre oppgaver, som alle kan føre til at man føler seg trett, svak eller generelt ute av balanse.

Hva gjør jeg nå?

Etter å ha lest om farene ved toksisitet lurer du kanskje på om noe kan gjøres for å redusere mengden av giftstoffer i kroppen din. Heldigvis er leveren spenstig. Med noen få skritt kan giftstoffer i kroppen bli sterkt redusert, og leveren kan returnere til sin naturlige sunne tilstand.

Det finnes en rekke tiltak du kan gjøre for å hjelpe leveren å gjøre jobben sin optimalt og avlaste unødig stress på nyrene og huden. Først drikke rikelig med friskt vann. Jo mer hydrert du er, jo lettere er det for leveren å filtrere giftstoffer. Unngå alkoholholdige og koffeinholdige drikker, som kan øke snarere enn å lindre stress. En  multivitamin av god kvalitet som inneholder vitaminene A, D, E og K, slik som de som inngår kan også hjelpe leveren, spesielt i metabolisere hormoner. I boken Digestive Wellness, forklarer Elizabeth Lipski at leveren lagrer vitaminene A, D, E og K, som bistår i nedbrytningen av hormoner i den nedre delen av leveren. En diett rik på økologisk frukt, grønnsaker og helkorn og lave konsentrasjoner av usunt fett, for eksempel kosthold foreslått for psoriasis lidende, kan hjelpe leveren hente de næringsstoffene kroppen trenger, uten stress av flere giftstoffer. Til slutt, foreslår mange eksperter  at en detox-maskin, som Ion cleanse, kan hjelpe leveren umåtelig.


Det finnes en rekke stoffer som bør unngås på grunn av deres giftige effekt på leveren. Det gjennomsnittlige norske kostholdet inneholder mange matvarer som helst skulle vært eliminert, bl.a. stekt mat, alkohol, mat som inneholder hydrogenerte oljer, raffinert sukker og raffinert mel. Men maten du inntar er ikke den eneste måten for giftstoffer som finner veien inn i systemet ditt. Den amerikanske Liver Foundation påpeker at miljøgifter som insekt spray, spray maling, og andre miljømessige aerosol gifter som kan inhaleres eller absorberes gjennom huden vår også utgjør en betydelig trussel for helsen til leveren. Bruk hansker og en NIOSH-godkjent åndedrettsvern når du hanskes med disse forbindelsene, og prøv alltid å minimere eksponering. Selv om du er i stand til å spise en diett som inneholder svært lite av de matvarene som er nevnt ovenfor, er det fortsatt en god idé å avgifte jevnlig for å hjelpe kvitte deg med akkumulerte miljøgifter.

Hva er en Detox maskin?  - Lager millioner av ioner på en halv time.  -Kroppen fungerer ikke uten ioner.

Enkelt sagt, hjelper en detoxmaskin å drenere ut gifter. >>Bestill detox maskin her


Hydrogenerte oljer?

Hva er hydrogenert olje? Hydrogenert olje er prosessen med å tvinge hydrogen gass til olje ved høyt trykk og temperatur. Den brukes i steden for smør i mange bakverk ... noen av de tingene som inneholder hydrogenerte oljer er kjeks, kaker, frosne vafler, pudding, peanøttsmør, kornprodukt barer, granula barer, preparerte frosne matvarer, mest ferdigmat, supper (hermetisert og slått), salatdressinger, og mer. Prøv å plukke opp ethvert element i dagligvarebutikk. Sjansen er at det vil ha helt eller delvis hydrogenerte oljer.

 

Oppført på Oprah nettside i «Food Hall of Shame" , " For å øke holdbarheten, sier Dr. Oz visse oljer er hydrogenert . Denne prosessen blir oljen i en solid i romtemperatur, men det gjør også oljen usunn. "Denne ting er flott, fordi det ikke går dårlig, men det er veldig dårlig for deg," sier Dr. Oz . Unngå matvarer som inneholder hydrogenert olje, ofte merket som "transfett". "

Hva gjør hydrogenert olje bra for oss? ". Det er så mange nettsteder der ute som gir detaljerte forklaringer på hvorfor det er dårlig, men kort sagt, hydrogenert olje inneholder giftige transfettsyrer . Transfettsyrer bidrar til hjertesykdom, kreft, MS, diabetes, og kan bidra til andre helseproblemer som vi ennå ikke har funnet ut noe om. Følgende link gjør en utmerket jobb med å forklare det: Hva er galt med delvis hydrogenerte oljer ?