Spar penger på mindre sykdom i bedriften med sensor Hygieneutstyr fra Rørlegen Bobler og annen luksus


 

 

priser ved førespørsel

Opp med guarden folkens! -Fjern problemene før sykdommene oppstår.
Det finnes ubrukelige medisiner som forurenser mer enn det virker godt for kroppen. Forgiftning og avfall  må kroppen skille ut hele tiden. Denne fotbad-maskinen avlaster nyrer og lever og setter kroppens celler i balanse.. Forgiftninger og urenheter av alle slag fjernes i løpet av kort tid. Vi merker at vi blir i bedre form, tenker bedre og får mer motstandskraft.

Fotbadene Leies normalt ut i Spa og Beaty salonger for 500.-  kr pr. 30 min. Men nå har du råd til å eie en selv. Føl forbedringen og la også familien din få ta del i denne teknologien. Apparatets Ione plate virker optimalt 80 ganger.

 

SYK SLAPP UGGEN? TA DETOX!

 

Miljøet i kroppen påvirkes av miljøet ute i verden.

goddetox_jul.jpg

Vår intensjon er å formidle kunnskap om HVORFOR og HVORDAN vi kan få et bedre liv ved hjelp av naturprodukter og alternativ behandling. Noe som bl.a. kan fjerne eller redusere avhengigheten av medisiner som kan gi alvorlige bivirkninger.

Opplysninger fra WHO sier oss at nesten alle sykdommer og dødsfall har årsak i livsstil, altså livsstilssykdommer eller mangelsykdommer.

Noen stikkord fra Verdens Helse Organisasjon WHO som sier litt om dette. Næringsverdien i frukt og grønnsaker er redusert med nesten 90 % fra det opprinnelige.

Nesten 90 % av alle sykdommer og dødsfall har bakgrunn i manglende næring i maten.

Luften er 800 ganger mer forurenset enn for 50 år siden. Vi puster daglig inn tungmetaller og andre helseskadelige giftstoffer. Dette legger seg i alle kroppens celler og svekker alle kropsfunksjoner og fører til en drastisk svekkelse av immunforsvaret. Resultatet er at vi utvikler livsstilssykdommer.

I løpet av et år spiser vi 4-5 kg. tilsettningsstoffer gjennom maten. Deler av dette lagres i kroppen og bidrar til ytterligere svekkelse av helsetilstanden.

Bruk av medisiner som gir helseskadelige bivirkninger øker drastisk hvert år. Dette fører til utvikling av nye sykdommer som i neste omgang fører til avhengighet av enda flere medisiner.

Dette er bare noen av de tingene som bekrefter hva som er de egentlige årsakene til den kraftige økningen av livsstilssykdommer som kols - diabetes 2 – allergier – astma – ADHD - hjerte kar sykdommer – fibromyalgi - reumatisme o.s.v.

Den hjelpen som tilbys av helsevesenet behandler som oftes bare symptomene og veldig sjeldent årsakene. Vårt program behandler både årsakene og symptomene, noe som kan være både helbredende og forebyggende.

Bruker du medisiner i dag er det en stor belastning for kroppen. Vårt program gjør faktisk at viktige medisiner virker bedre og reduserer effekten av bivirkningene. På sikt kan det føre til at behovet for medisiner blir redusert eller borte.

Går man en tur i skogen vil vi se at trær plutselig har falt over ende? Noen har kastet søppel. Noen må rydde stien.

Forest.jpg

Vi puster 15 kg luft i døgnet.

Vi skal ha i oss ca 2 l væske og vi spiser ca en kg mat i døgnet.

Alt vi putter i munnen eller puster inn påvirker oss på cellenivå.

I kroppen har man små og store stier, og på sett og vis det samme problem, og vi ser ikke dette før symptomene kommer.

Lidelser og plager trer frem i oss. Og da oppdager vi det som egentlig har pågått lenge. Vi lagrer søpla.

I dag kan vi behandle mange symptomer selv, og bruke mindre medisiner, som igjen gir kroppen plager.

Kanskje begynne et sted du ikke har tenkt før? Ta et fotbad og fjerne noe, åpne opp, drenere ut og -Få energi

Vi vet at reinsdyra lider. At Isbjørnen på Sydpolen får i seg tungmetaller uten å leve i nærheten av industri. Sauen sliter etter at Sjernobyl katastrofen kom inn over oss.

Vi lever på toppen av næringskjeden og får i oss alt det samme som dyra, bare mere.

Mange sliter med å komme i gang, men man kan i dag hjelpe seg selv til en bedre hverdag, uten medisiner. -Og det er billig!

Ofte må vi vente lenge før vi får noe lindrende av en lege. Uansett vil dette tilføre kroppen en ny oppgave, med en halveringstid for fjerning av slagstoffer.

Kan vi fjerne symptomer og lindre smerte på annen måte enn medisiner? Kan vi fjerne substanser som gjør at immunforsvaret og hjertet sliter? Fra kroppen og sinnet før vi blir syke?

Yes! - Yes we can! Kan vi tro på Nobel prisen? Merker man effekt? -Ja! -Ion Cleanse heter denne unike tyske oppfinnelsen.

Hvordan bruke Detox Spa?


Kan brukes av terapisteder, leger og sykehus. Ingen medisin, ingen injeksjon, INGEN SMERTE, ingen bivirkninger, raskt, effektivt og rimelig.

Kjemi velvære med Ioner, vann og salt (H2O og Nacl)
Klientene vil erfare den fordelaktige effekten etter én Detox Spa opplevelse.
Ione platen virker optimalt 60- 80 ganger. (30- 40 t)

Her har du apparatet. Sett det i stikkkontakten og du lærer det på ca 5 minutter.
Ioniser alle kroppens celler. Fjern gifter som PCB osv som kroppen holder på. Gi deg selv og andre velvære med bedre bio energi med dette fantastiske apparatet.

Fjern oppsamlingen av giftstoffer i fra kropp og sinn:
Få bedre metabolisme (halveringstiden for å bli kvitt slaggstoffer)

Produktet passer for alle kvinner, menn og barn over 8 år.
Ha en selv! Spar penger, lev bedre og lenger!


Generelt:
Alt vi putter i munnen og rører ved, vil innvirke på kroppens cellestruktur. Usunn mat og drikke, støv. Ikke bare det du putter i munnenheller, men støy som lager stress i kroppen og annen forurensning.
Alt dette kan ha negativ virkning på alle kroppens celler og indre organer samt hudceller.
Vi vil kunne hjelpe veldig mange med Detox Spa.

Dypere:

Mage og tarmfunksjon. Bakterier og gjær gir også fra seg giftige avfallstoffer i form av gasser og syrer.
Siden transporten nå går saktere øker ubehaget av ufordøyd mat i tarmene. Problemene øker i takt med at tarmfunksjonen avtar.

Sirkulasjonssystem:
Detox Spa øker mengden av røde blodlegemer, som igjen øker blodets evne til å frakte oksygen til muskler og arterier som igjen kan ha innvirkning på blodtrykk og reparere diverse andre ubehag.
Alt er celler. Alt, også ben, organer og kjertler som kan holde på gift. Detox Spa gjør at k+ (kalium ioner) kommer seg gjennom cellekanalene i milliontall og hjelper derfor med å fjerne slaggstoffer, som øker metabolismen fra tarmene slik at fordøyelsessystemet også kan virke bedre. Immunforsvaret blir bedre. Belegget (slaggstoffene) som legger seg i tarmene kan også skape betennelser og videre ødeleggelse av celler.
(Metabolisering betyr halveringstid. Alle giftstoffer og slaggstoffer gjør jobben vanskelig for kroppen alene.)
Eks: Nyreplager. Fjern giftstoffer som hindrer en god nyrefunksjon.

Verdt og merke seg:

Substansene i celler kan skape unormal oppførsel og unurmal hjerne aktivitet og skaper f.eks. adhd.

Kroppen er ca 70% vann. Vårt kroppsvann er ofte for surt. Dette skyldes at vi har snudd syre og base balansen i kroppen med bl.a stress, spisevaner og fastfood mat.
Kroppens celler skal ha en ladning på -70 ---90 Millivolt. Påvirket av radioaktiv stråling fra mat, drikkevann og luft er de ofte ikke på mer enn -10 - -20 Mv.

Vannkanaler i celler. Et vannmolekyl er sammensatt av to hydrogen atomer og et oksygen atom. Når et molekyl blir positivt ladet av toxiner, mister det et atom. Detox maskinen frigjør giften og "slår på" cellens funksjon igjen. Saltet forblir i fotbadet og reagerer kjemisk. Dette lager litt farge i vannet som avhenger av sammensettingen i vannet men den vil ikke sitte igjen på noe. Derimot vil det som stammer fra kroppen være vanskeligere å fjerne. Gift emner og avfallstoffer attrakteres nå av vannet i badet som nå har fått høy PH og maskinen veksler mellom positiv og negativ lading.

Dersom du går en tur på stranden vil kroppen din absorbere millioner av ladede ioner, som alkaliserer blod og vev.

P.g.a. et stresset liv og dårlig kosthold forsøker kroppen å akkumulere store mengder av syrer og fettstoffer, fosfater osv. Som er skadelige for kroppen.

Syre- base balanse
I boken til Dr. Theodore Baroody, med boken Alkalyze or die, mener han at syrer og avfallstoffer angriper ledd, vev muskler, organer og kjertler som er utsatt og man får en feilfunksjon. Stor eller liten. Dersom vi vil ha et langt liv med mindre sykdomsforløp mener han at det trenges et alkalisert miljø rett gjennom kroppen – som er virtuelt umulig i et liv med high tech, high stress, giftige miljøer og fast food osv, dersom vi ikke kan gå på stranden hver dag.
Ione apparatet gir oss akkurat dette som finnes i miljøet på stranden, bare mye mer virkningsfullt fordi føttene er i direkte kontakt med ionene som blir laget i vannet av apparatet. Sett bena nedi, start maskinen og sekunder etter kommer det millioner av ioner inn i kroppen din gjennom de 2000 porene du har under hver fot.
Ionene går inn i vannet og starter nøytraliseringsprosessen av surt avfall i kroppens celler.

Partiklene, som fett, plakk og rester som vannet i fotbadet reflekterer, viser hva du har fått ut av kroppen gjennom de 10, 15, 20, 25 eller 30 minuttene. Du velger selv, men vanligvis er 30 minutter en behandling med 2 - 2.5 MA. Skånsom strøm (saltmengde).
Kroppen vil føle seg lettere allerede etter den første behandlingen. Du vil føle at hodet henger bedre med, at du har mer energi og større glede og velbehag.

Hva kan Detox hjelpe oss med?

Detox behandling kan i korte trekk fjerne giftstoffer som virker inn på kroppens organer og dermed forskjellige kroppsfunksjoner. .

Aldri noensinne i historien har slike overveldende mengder av giftig materiale blitt dumpet over vår planet. Alt dette når oss gjennom vår lufttilførsel, vannforsyning, matforsyning, igjennom hele næringskjeden og havner i våre kropper. Vi vet at en del dyr sliter. -Vi også. Fordi vi er på toppen av næringsskjeden.

Hvorfor fjerne toxiner og slagstoffer som skaper ubalanse i kroppen? Menneskekroppen er som en kjempemagnet som trekker til seg og lagrer toksiner den ikke kjenner igjen. Tungmetaller, til dels oksidert fett, skadelige proteiner, kolesterol avleiringer, urinsyre, utslett (plakk), melkesyre og i tillegg kommer den enorme mengde av kjemikalier (forurensing) som i dag finnes i vann, luft og mat som fester seg selv i ionisert form til ledd, organer, arterier, nerver og vev. Disse toksiner forstyrrer den normale kroppsfunksjonen som skal skape et godt immunsystem og et motstandsdyktig miljø mot sykdom, allergier.
Adhd er kjemisk ubalanse
Da man har større produksjon av negative stoffer, enkelte lager kroppen selv hvilket gjør at man blir overaktiv og har ukontrollert sinne, tilpasningsvansker, overreaksjon og voldsomhet og vold kanskje. Det er MDB (minamal brain dysfunction)
Fibriomyalgi er en type Reumatisme Ifølge Who er Fibriomyalgi en Reumatisk lidelse. Fibrio= muskelfiber - Algi = smerte. Angriper først og fremst:

muskulaturen

bindevevet

sener

senefester

Rheumatisme Cellene i ledd er forgiftet av bl.a. urinsyre og slagstoffer.
Gikt
Cellene holder på salter eller annen gift. Dette hindrer cellen i å fornye seg. Vi blir hovne.
Vann i kroppen

Kroppen klarer ikke å skille seg med substanser den ikke vet hva er.

Ofte er det over tid mulig å redusere smerter, ødemer, hevelser og andre symptomer forårsaket av feil livsstil og gifter som over lengre tid ligger opphopet i kroppen. Lidelsene blir kroniske. Langtidseffekten av detox behandling og avgifting avhenger og av forbedringer av livssituasjonen, hvor hver enkelt kan legge om livsstilen.

Blodsirkulasjon Fordi fett omdannes til slaggpartikler og legger seg i åreveggene. Åreforkalning. Når musklene i beina ikke får tilstrekkelig oksygen, gir det smerte, og musklene blir svakere. Med detox behandlingen frakter de røde blodlegemene mer oksygen til cellene.
Røykeben Claudicatio intermittens, "røykeben", Urolige ben gjør det vanskelig å sovne inn. Dårlig blodsirkulasjon skyldes ofte åreforkalkning og gjør at årene ikke klarer å frakte nok blod. Føttene er bleke og kalde, og sår på beina gror som regel langsomt.
Sukkersyke/Diabetes Målbar nedgang etter bare en halv times detox behandling
 
Leverfunksjoner Dårlig leverfunksjon gir bl.a. dårligere verdier på galleblæren som tilsier dårligere spalting til tarmtottene, dersom man spiser usunt vil ikke næringen bli tatt opp og du kvitter deg med næringsstoffene.
Nyrer og urinveier
Toxiner og slaggstoffer hindret funksjon
Kolestorol
Ligger som et belegg i blodårene og tetter
Psoriasis og flass
Fordi kroppen kan hanskes bedre med væskebalansen
Hudproblemer
Fordi kroppen kan hanskes bedre med væske
Tarmene
Rester fra fullprodukter som melk, glykose fra sukker, mye sjokolade osv pluss at mat og oksyderte fettstoffer kan resultere i at maten kan bli liggende i tarmene og gjære. "Se for deg plakk og avfallstoffer på en 500m2 i grunnflate." Tarmene vokser i omkrets og magen blir større.
  Det kan bli bedre plass i buken etter detox behandlingene og man kan oppnå bedre lungekapasitet og lavere blodtrykk. Man kan få mere lyst til å delta i aktiviteter siden man får mer energi.
Nyrer og urinveier renses
Prostata for menn
Prostata
Hudproblemer og dårlig ånde Detox behandling skaper bedre væskebalanse i kroppen.
Hodepine / migrene
Stress
Lindrer smerte, ødemer / hovne føtter.
Mens smerter
Blodsirkulasjon Blodcellene viser en klar forbedring siden de blir større og rommer mer oksygen, mer robuste.
Bedret mikrosirkulasjon.
Tungmetall rensing Rense bort amalgam og kvikksølv rester?
I mat har det havnet forurensninger i en årtider.

Basisen for å få det bedre.


Jeg har sett mine egne og andres resultater og antar at: Om man fjerner giftene som kroppen prøver å bli kvitt i fra folk, så vil alt bli mye bedre. Dette med at giften kan sette opp hjerterytmen og at giften fortsetter å snike seg inn bakdøra, selv om man får medisin er skummelt. Hjertemedisin blir påkrevet, men problemet vil vedvare.


-Nye kjendismetoden - Frisk med Detox Life Device FootSpa.
Holistisk fokus.


Mange rammes av hjerte lidelser, kreft og hudproblemer. Hvis du plages av en del ting kan du bedre livssituasjonen 100% fordi gift og slaggstoffer du har i kroppen fjernes. Dess mer gift desto mer bedring kan forventes av maskinens behandling. Arterier og vener i forbindelse med muskler er også bygget opp av celler og blir aktivisert av aktiv ionisering, får du slagstoffer og andre grunner til ubalanse ut av kroppen hjelper dette for alt. Alle funksjoner virker bedre. Det går på hele pakka. Milt, kretsløp, nyrer, lever og lymfer som er der tungmetallene er. Apparatet drar mye lymfeskum. Veldig bra i forhånd til tidligere dyrere apparater!

Hvis vi spiser en hjertemedisin kan den virke og gi en forbigående bedring helt til vi får bygget opp den giftdunken vi har inne i oss. Hjertemedisinen hjelper bl.a. for høyt blodtrykk som nettopp skjer p.g.a. blodlevring og koalogeringgiftstoffer og plakk som tetter de fineste årene. Hjertet slår fortere p.g.a at kroppen er forgiftet og at det er dårlig blodsirkulasjon. Hva er det vi får medisinen for? Og måtte spise den lenge, en mengde, krever en metabolisering i seg selv. Metabolisering er jo evnen kroppen har til å kvitte seg med slaggstoff fra f.eks medisin. (morfin er et slagstoff. Feks etter en bilulykke.. Giftstoffer) halveringstid 24 – 40 timer. Så fortsetter giftene å virke og setter opp hjerterytmen igjen.

Grunnstoffene til hjertemedisin kan være sammensatt og er gruppert i et bredt tilbud, med en stor bakdel fordi det er et stort hav og velge i og det er lett og bli feilmedisinert. Slik er det med alle typer medisiner og diagnosering. Lett å gå seg feil så det er ikke lett å være allmennpraktiserende lege heller. Gå til en spesialist, spør du meg.

Alle kan også ta prøver av avføringen om den er alkalisk, og man kan sende prøver toxiologisk institutt. Det koster penger og tar litt tid. Er avføringen dårlig i lang tid, varierende og kanskje full av bakterier, sur, f,eks etter ei fyllekule. Kan den være 100% full av bakterier. Normalt er 50%. Kroppen kan si ifra forskjellig fra person til person og gift kan slå ut på flere måter og slå ut på fler måter på forskjellige mennesker.

 


Påvirkninger som gir Ubalanse!

Vi har snudd 80 -20 regelen på hodet. Vi spiser ikke nok nøtter og røtter. Vi koker og tilbereder all mat.

Vi konserverer, bruker gjær, knust melkefett, såpemidler. Alle Forurensninger påvirker oss på cellenivå og kommer snikende. Vi må ta en hjertemedisin (en uskyldig blodfortynnende f.eks.) fordi årene er litt tette. Den fyller opp giftdunken ytterligere, bakveien.

Kvikksølv er et tungmetall og en fri radikal som mange kjenner til gjennom amalgam fyllinger. Mange av oss har hatt dette i kroppen lenge. Mange har klaget på dette men ikke blitt hørt. I dag blir alle tenner trukket ut før vi blir kremert, slik at ikke dampen ikke skal komme ut i miljøet. Samtidig tones kvikksølvproblemene ned av rikstrygdeverket.

Vi driver med high stress telefoner og email, og lever i hjem med hundrevis av kjemiske tilsetninger. Kroppens avgiftings system er ikke laget for alt dette og klarer ikke oppgavene når den ikke kjenner igjen toxinene. De blir lagret i kroppen og skaper ubalanser av forskjellig art.

Informasjon om apparatet

detox-spa - Bluefront Life device

70+30- Ion. Passer alle. Fjerner tungmetaller og syre, nøytraliserer frie radikaler og øker kroppens PH verdi.

Via dette apparatet blir vannet brutt ned til millioner energi-ioner. (negative og positive ioner) Energien gjør at aktive ioner penetrerer inn i kroppen via kapillarkanalene under føttene. Ved osmose effekt når ionene cellene i milliontall i kroppens mikrokanaler og meridianer/energifelt. Vannkanaler iKroppens Celler og membraner suplereres således med negative ioner som river løs avfall.
Fjerner tungmetaller, nøytraliserer frie radikaler og øker kroppens PH verdi. Det vi alle trenger.

Ion avgifting kan forbedre vår helse i løpet av 30 minutter på 3 måter.

1. Reaktivere celler ved hjelp av strømimpulser.
2. Stimulere nerve ender i føttene som regulerer de indre organers funksjoner og fjerner blokkeringer i vårt meridian system.
3. Setter igang kroppens immunforsvar som vil Drenere gifter ut av lymfesystemet og ut av hele kroppen på cellenivå

Etter en biokjemisk reaksjon vil positive og negative ioner i kroppen frigi høy energi og øke cellenes aktivitet og sørge for økning av ALLE slags enzymer så metabolismen HJELPES (immunforsvaret) blir bedre. Dette hjelper igjen for alle kroppens organer og mikro årer og sirkulasjons system.

Armbåndet gjør tydeligvis maskinen mer effektiv enn en baljemaskin sier noen. -Det går rett på kroppens største organ, huden. Vi har også de enkleste apparatene med balje på lager. Hydrosana og Bio Energist.

Forhåndsinnstilling av effekt -eller bare trykke enter?

Det er ofte 3 forskjellige modes/forhånds-innstillinger på effekten, nettopp for at du og dine skal få velge dere en passende og stabil energi gjennom hele Detox behandlingen. Tid og effekt for forskjellige mennesker. Noen mennesker har dårligere helse enn andre og trenger mer eller mindre spesial behandling. F.eks. kan du velge 10 minutter på 1.6 MA effekt til en ungdom eller eldre person for testing.
(Dersom noen er bekymret, kan det vise seg å være lurt å tilnerme seg teknologien i sakte tempo. Som oftest vil folk fortsette etter en behandling.)
f.eks. Mode 1 = 1,6 A (Effekt) Passer fint til testing, og Mode 3 gir deg 2.0.
Maskinen nekter deg effekt på over 2.5 A. og gir en feilmelding (energy overload) det er ikke behagelig lenger heller, pluss at det sies av noen at man kan brenne nerve ender osv ved for høy energi. At noen apparater er farlige. Våre apparater er gjennomprøvet over flere år. 2.0 i Energi på Mode 3 er meget trygt/behagelig og gir mer enn nok effekt.

Life_Device_09_Silver_U_kof.jpg

Effektivt! Behagelig trygt og effektivt, kan vi selv bryte ned og fjerne skadelig fett og plakk rundt i blodårer og hele sirkulasjonssystemet! Føle oss generelt lettere og bli slankere med bedre hud.

Våre systems teknologi heter Ion Cleanse, en tysk oppfinnelse med US patent som er produsert på lisens i Kina for å få det rimelig nok til at vi kan eie et. Prisen tidligere var 25000.- Vi ser at så mange som mulig skal få del i teknologien for å skape bærekraft og holde folk friske lenge. Prisen er satt veldig lavt. Vi har derfor mange fornøyde kunder med disse gode og sikre, godkjente apparatene som lindrer symptomene fra mange kjente sykdommer, når det måtte passe oss.

Detox Behandlingen tar vi selv ved å trykke på en knapp (enter) da du har koblet deg til maskinen med bena i vannet. Normal tid er 30 minutter 2 – 3 ganger pr. uke.

Det er en fordel og fylle på med Omega 3 Fettsyrer i kosten fordi at det smører lymfene og hjelper således for fjerning av tungmetallene som ligger der.

Tungmetaller.
-Har du hatt amalgamfyllinger er det bare å sette i gang. (Kvikksølv)

Løsemiddelskade? Det trekker seg inn i porer i huden, (malere bruker white spirit osv som trekker seg inn gjennom huden.) Miljøgifter i hus og avfaller i luften.
Reumatisme/Leddgikt/Fibromyalgi (fjerner urinsyre osv)

Diabetes 2 (merkbart/målbart etter en behandling)
Hjelper mot ME. Få bedre energi av detox behandling. Jeg har sett og snakket med brukere med ME. Basisen for å få det bedre

Høyt blodtrykk (hjertet slår fortere fordi kroppen jobber med giften og årer er tette)

Hudproblemer skyldes ofte ubalanse i kroppsvæsken. Kroppen er 70% vann.

Bli penere og friskere. –Lev lenger!

Apparatet gir brukeren mer energi og en klarere hjerne etter bare 10 minutter. Det høres utrolig ut hva? -Like enkelt som det er genialt.
-Dette er virkelig noe for alle å vurdere, før giftdunken vokser for mye og vi blir syke, sinte, lei oss. Osv..

Armbånd: Vi har apparater som virker godt og trenger ikke lure folk med dårlig propaganda.. At vi har apparater med armbånd åpner for flere behandlingsmuligheter også. Vi ser propaganda på web og hører forresten at ledelsen i Bio energiser snakker nedsettende om detox apparater med armbånd. De er selvsagt bare misunnelige fordi det er mer effektivt. Dem om det! -Vi har bare fått positive tilbakemeldinger fra kunder, så husk at det er løgn. Hvordan klarer de og finne på alt?

De som uttaler seg passer antagelig ikke som vaktbikje, for de har for vane og komme med drøye påstander.


Detox Prinsipp: I en balje går strømmen inn gjennom føttene via ione generatoren/sonden som står i vannet og lager millioner av ioner. Maskinen har en styrestrøm som avgjør hvordan apparatet opererer. Apparatet lager millioner av ioner. I våre apparater sitter styrestrømmen i apparatet som står eksternt. Armbåndet er genialt fordi du kan flytte det rundt på kroppen. Tape det fast der det trengs. Dette kan antagelig åpne blokkeringer.

Armbåndet er jo for at kroppen din skal bli en leder og at Ionene skal gå mer effektivt inn i kroppen. (jording) Har du vondt i venstre skulder, så sett armbåndet på venstre arm. Dette gjør at ionene går rett opp i kroppen mot armbåndet.

 -Vi er ute "I FELTEN"  -bli med!
 -Krev mer du også, simpelthen fordi løsningene finnes!Se vår steambad SerieVannkjøler SerieVannrensing Nyheter-For det
offentlige -Og til hjemmet
 

Rørlegen. Produkter/tjenester med Helseaspekter tilknyttet rør, VANN, LUFT OG MILJØ.