Rørlegens oppsummering

Husk på at:
-Det blir reinere av å gjøre reint med reint vann.. Bruk mindre såpemidler, bli mindre sliten av rengjøringen.

-Slipp og hente og/eller kjøpe vann til kaffe osv..
-ALT Sanitærutstyret holder lenger med reint vann. -Du også! -Det er meget sundt å drikke reint vann..

Krev mer av nærmiljøet!

Rørlegens Sensorprodukter gir deg ytterligere trygghet på arbeidet og i det offentlige.
Nå kan du rekke ut hånden og få såpe. Strekk ut og få vann. Du behøver ikke ta på kranen etter vask.

Hygiene på sitt beste! Enkelt
 
Det blir hyggeligere å gå ut fra bl.a. toalettet på jobben, bensinstasjonen o.l..

Du går sikrere tider i møte når vi får oppdraget. Vi stopper mer og mer av bakteriestrømmen. Vi slipper å ta med smitte hjem. Lettvint.

-Ved å ikke behøve å ta i noe, inne på et offentlig sanitærmiljø.


Mange lider p.g.a. astma og luftveis sykdommer, derfor er
 inneklima  meget viktig for dem, hele året.
 

Andre - nyheter

Mange deilige finesser og behandlende lys
eller enkel funksjon.
Her kan man f.eks. bruke dusjsøyle
-Du bestemmer

Husk! Sensor såpedispensere, urinalkraner
og
blandebatterier.
-Miljøhygiene på sitt aller beste!

Glass Serie

Artig innslag på badet som kan ha et helseaspekt. Det er enkelt å holde rent, og det sveller ikke av fuktighet.
Bakterier og mugg har ikke sjangs her

Rørlegen 2004/2005